Ba Bể có thêm 437 lượt hộ nghèo được vay vốn theo Nghị định 78/2002 của Chính phủ

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xóc đĩa online uy tín đã có thêm 437 lượt hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

 Ba Bể có thêm 437 lượt hộ nghèo được vay vốn theo Nghị định 78 của Chính phủ

Tổng số tiền mà các hộ nghèo ở Ba Bể đã được giải ngân kể từ đầu năm là trên 23 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ của chương trình cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78 trên địa bàn toàn huyện lên hơn 124 tỷ đồng. Nhờ các thủ tục vay vốn thuận lợi nên các hộ nghèo ở Ba Bể đã có điều kiện tốt nhất để được tiếp cận với nguồn vốn vay đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH xóc đĩa online uy tín cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn của các xã tăng cường công tác kiểm tra, định hướng việc sử dụng vốn vay phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình, nhờ đó những số tiền đã giải ngân đều được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương ./.

Tác giả: Dươg Hiểu (Trung tâm VHTT&TT)