Ba Bể tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh K9- Đá Chông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Vừa qua, tại Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh K9 – Đá Chông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. xóc đĩa online uy tín đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn đại biểu xóc đĩa online uy tín kính cẩn báo công tại Đền thờ Bác Hồ Khu di tích lịch sử K9- Đá Chông

Đoàn gồm 24 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ xóc đĩa online uy tín có nhiều thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng năm 2022. Trước anh linh của Người, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, đoàn cán bộ, công chức và các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác của xóc đĩa online uy tín đã dâng hương, hoa và kính cẩn báo công dâng Bác những thành tích của Đảng bộ đạt được trong 02 năm qua.

Theo đó, trong thời gian qua từng cấp uỷ, tổ chức đảng đã xác định những nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hằng năm nghiêm túc tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề; chủ động lựa chọn xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và rà soát, bổ sung tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua 02 năm thực hiện xóc đĩa online uy tín có 600 tập thể và hơn 9.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch nêu gương, tự giác trong thực hiện Chỉ thị 05 tại chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị với hơn 10.000 việc làm đăng ký thực hiện phấn đấu để trở thành các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó có hàng trăm gương tập thể, cá nhân trên toàn huyện đã được ghi danh “Người tốt – Việc tốt”; 19 tập thể, cá nhân được huyện biểu dương, tặng Giấy khen. Đề nghị cấp Trung ương biểu dương đối với 01 tập thể. Qua đó, đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội của huyên ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu xóc đĩa online uy tín xin hứa trước anh linh của Bác, suốt đời trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa Mác- Lê nin; nỗ lực, cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tận tâm, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh vững chắc; xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn đại biểu thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Sau khi kết thúc buổi lễ, đoàn đã thăm quan và nghe thuyết minh các điểm trong khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh -K9, và thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Đây là dịp để các tập thể, cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới./.

T/h: Dương Hiểu