Trang chủ - Xóc đĩa online uy tín

Cung cấp nội dung TT lần 02 tháng 11

Cung cấp nội dung TT lần 02 tháng 11

Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Pác Nghè...

Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Pác Nghè - QL 279 Biểu thu hồi đất

Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 4 của Dự án 5 năm 2023

Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 4 của Dự án 5 năm 2023

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 11

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 11

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10

Quyết định thu hồi đất xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh...

Quyết định thu hồi đất xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh xóc đĩa online uy tín Biểu thu hồi đất

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến một số văn bản Luật mới được Quốc...

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến một số văn bản Luật mới được Quốc hội khóa thông qua tại kỳ họp thứ V

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng...

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 của hyện Ba Bể Biểu ngân sách

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đoạn đầu...

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đoạn đầu đường Khuổi Khún - Vằng Kheo xã Mỹ Phương

Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm...

Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm...

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2023

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2023

Tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ba Bể tổ chức cuộc thi ảnh đẹp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp đất và người Ba Bể

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung...

Sáng ngày 19/9/2023, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung...

Triển khai phần mềm đánh giá Công dân học tập

Triển khai phần mềm đánh giá Công dân học tập

Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Giải đua xe đạp,...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Giải đua xe đạp, Giải chạy Việt dã sự kiện ''Sắc thu Hồ Ba...

Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình HTGT XQ hồ...

Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình HTGT XQ hồ Ba Bể Biểu thu hồi đất  

Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023

Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 THỂ LỆ CUỘC THI SỐ 607  BỘ-CÂU-HỎI-KÈM-THEO-THỂ-LỆ-CUỘC-THI-TRỰC-TUYẾN

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch tổ chức thi ảnh đẹp

Kế hoạch tổ chức thi ảnh đẹp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ẩm thực du lịch Bắc Kạn năm 2023

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ẩm thực du lịch Bắc Kạn năm 2023

Quyết định hủy kết quả trúng tuyển

Quyết định hủy kết quả trúng tuyển

Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về chuyển đổi Số 2023

Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về chuyển đổi Số 2023 Thể lệ cuộc thi

Kế hoạch tổ chức sự kiện ” Sắc thu Hồ Ba Bể”

Kế hoạch tổ chức sự kiện '' Sắc thu Hồ Ba Bể''

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức huyện Ba...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG Kết quả tuyển dụng (kèm theo QĐ)

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 8

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 8

Quyết định an hành Quy chế hoạt động BCĐ CCHC huyện

Quyết định an hành Quy chế hoạt động BCĐ CCHC huyện

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC xóc đĩa online uy tín

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC xóc đĩa online uy tín

Quyết định thu hồi đất xây dựng công trình

Quyết định thu hồi đất xây dựng công trình Biểu thu hồi đất

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 2023 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Biểu danh mục Dự án

Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng VHTT

Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng VHTT

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông...

Quyết định ban nhành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 8

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 8

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính”...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CCHC NĂM 2023

Quyết định công khai ngân sách 2022

Quyết định công khai ngân sách 2022 Biểu ngân sách 2022

Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống Ma túy

Tham dự cuộc thi tìm hiểu Luật PCMT Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống Ma túy Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Luật...

Quyết định công khai ngân sách địa phương Quý I

Quyết định công khai ngân sách Quý I Biểu công khai Quý I

V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông...

CV-TRIEN-KHAI-TT-04-CUA-BO-TTTT_cumtbb-09-11-2021_15h45p41(10.11.2021_08h52p32)_signed

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các lĩnh vực

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin...

KH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed

KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại...

Ke-hoach-dua-Nong-san-len-san-Thuong-mai_dunghvbb-25-10-2021_15h37p07(26.10.2021_10h01p07)_signed

Ủy ban nhân dân xóc đĩa online uy tín ban hành Văn bản số 3480/UBND-VHTT về...

Các File đính kèm : The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-133 Dieu-chinh-bo-sung-giai-thuong Cau-hoi-272

NGHỊ QUYẾT Số: 378/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021...

2.NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2021-468_haicmbb-17-09-2021_15h12p19(19.09.2021_08h08p21)_signed

LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021

NQ 63 về thủc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước...

Kỷ niệm 110 năm Bác  Hồ đi tìm đường cứu nước

KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh...

KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed

thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về...

VB thuc-hien Thong bao so 22 cua Van-phong chinh phu va ket luan cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc tai cuoc phong...

Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

VB-v-v-nghiem-tuc-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021

CTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo...

CTHD Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 2021 duyet-Bieu-CTHD-2021_chutabb-20-01-2021_10h34p37

KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm...

QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2020

Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm...

Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2020

Định hướng tuyên truyền tháng 01 tháng 02 năm 2021

CV-DINH-HUONG-TUYEN-TRUYEN-THANG-1-2_thinhltbb-13-01-2021_16h19p10(14.01.2021_08h45p35)_signed

Ba Bể công khai ngân sách địa phương năm 2021

Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021 Bieu-cong-bo-ngan-sach-nam-2021

KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động...

Kế hoạch tuyển dụng đặc cách(27.08.2020_11h01p51)_signed

Tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống...

Văn ban rv v thực hiện tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(10.04.2020_13h23p45)_signed  
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support