Giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Thượng Giáo

Hội nông dân xóc đĩa online uy tín vừa tổ chức giải ngân 260 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện cho 06 hội viên nông dân xã Thượng Giáo vay để thực hiện Dự án “chăn nuôi trâu, bò sinh sản.

Giải ngân cho các hộ hội viên nông dân

Theo đó, mỗi hộ sẽ được vay từ 50 đến 60 triệu đồng có thời hạn vay 36 tháng với lãi xuất 0,55%/tháng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua trâu bò giống. Để giúp các hộ vay trang bị được những kiến thức, kỹ thuật trong chăn nuôi, ngay sau khi giải ngân nguồn vốn vay, Hội nông dân huyện đã tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật về cách chăn sóc, phòng trừ một số dịch bệnh cho trâu, bò cho các hộ tham gia thực hiện dự án. Mục tiêu của dự án là xây dựng thành công tổ nông dân liên kết phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản, nâng cao năng xuất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ tham gia thực hiện, đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng mô hình trên địa bàn./.

T/h: Thu Trang