Thường trực huyện ủy

BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC THUYẾT
Sinh ngày: 23/6/1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 
Email: [email protected]