Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho người được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

SNN-de-nghi-dang-tai-cong-TTDT-du-thao-QD-QPPL-muc-chi-chua-chay-rung-BK_signed_2