Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xóc đĩa online uy tín tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xóc đĩa online uy tín đã triển khai tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ đạt hơn 421 tỷ đồng, tăng hơn 57 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 15,8%. Trong đó, nguồn vốn huy động từ Trung ương trên 360 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương trên 54 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay trong năm đã giúp cho 2.611 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh; Ngoài ra, nguồn vốn đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho 525 lao động; 182 lao động có kinh phí để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 07 lượt khách hàng được vay vốn làm nhà ở…

Năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xóc đĩa online uy tín đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ hoạt động như; Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tính dụng chính sách xã hội; Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2024; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,10% tổng dư nợ; Tỷ lệ thu lãi đạt 100% sỗ lãi phải thu trở lên; không có Tổ TK&VV hoạt động yếu kém./.

T/h: Dương Hiểu

 

BÌNH LUẬN